Декларация за поверителност


Таргет 84 ЕООД се задължава да защитава предоставената от Вас лична информация и да не я предоставя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

  • е получил изричното съгласие на клиента при регистрацията или в по-късен момент
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
  • в други предвидени в закона случаи.

    Личните данни записани при регистрацията на клиенти се считат за строго конфиденциални и никога няма да се предоставят на трети лица.

    Информацията ще се използва единствено и само за изпълнение на поръчката Ви.